موارد خارج از گارانتی

موارد خارج از گارانتی

ارائه ی خدمات به محصولات فاقد گارانتی معتبر مقدور نخواهد بود. لطفا هنگام خرید به گارانتی محصول دقت نمایید. در صورت مخدوش بودن شماره ی سریال ضمانت نامه، دستگاه و یا عدم تطابق شماره ها با یکدیگر، محصول از شرایط گارانتی خارج می گردد. ضمانت محصول صرفا شامل ایرادات ناشی از ساخت و عملکرد محصول بوده و شامل خرابی ناشی از ضربه، شکستگی، آتش سوزی و ... نمی شود. 
موارد زیر شامل شرایط ضمانت نامه نمی گردد:
- عدم انتخاب صحیح پمپ (سازگار نبودن پمپ با کاربرد مورد نظر)
- خسارت ناشی از عدم حمل و نقل صحیح
- استفاده از سیال غیر استاندارد جهت پمپاژ (استفاده از مواد شیمیایی نظیر اسیدها و بازها، حلال ها و الکل ها منوط به تایید کتبی بخش فنی شرکت آبپخش صنعت جنوب می باشد.)
- کارکرد پمپ بدون سیال و یا حجم کم سیال (خشک کار کردن پمپ) 
- رعایت نکردن ارتفاع مکش مثبت در ورودی پمپ
- دما و فشار کاری بیشتر از حد مجاز مندرج در کاتالوگ فنی باشد
- عدم نصب صحیح برقی و مکانیکی پمپ
- نوسانات برق و عدم نصب موارد حفاظتی در تابلو برق
- باز کردن و دستکاری الکتروپمپ توسط افراد غیر مجاز
- بروز عوامل غیر مترقبه از قبیل آتش سوزی، سیل، زلزله و غیره که عرفاٌ به عملکرد دستگاه مربوط نمی باشد.

خدمات گارانتی محصولات

خدمات گارانتی آب پخش صنعت جنوب