نصب و راه اندازی الکتروپمپ های فلیگت پایگاه هوانیروز کرمانشاه

نصب و راه اندازی الکتروپمپ های فلیگت پایگاه هوانیروز کرمانشاه کاتالوگ پروژه
  • شرح پروژه :

  • نصب و راه اندازی الکتروپمپ های فلیگت پایگاه هوانیروز کرمانشاه

  • محل پروژه :

  • کرمانشاه

  • کارفرما :

  • پایگاه هوانیروز کرمانشاه

  • مشاور :

  • دفتر فنی پایگاه هوانیروز کرمانشاه

  • نظارت و بازررسی :

  • دفتر فنی پایگاه هوانیروز کرمانشاه

  • تاریخ اجرای پروژه :

  • 14 خرداد 1354

  • مدت اجرای پروژه :

  • 1 ماه

  • سایر اطلاعات :

  • نصب و راه اندازی الکتروپمپ های فلیگت پایگاه هوانیروز کرمانشاه

معرفی پروژه

نصب و راه اندازی الکتروپمپ های فلیگت پایگاه هوانیروز کرمانشاه