پروژه تعمیرات الکتروپمپ های لجن کش شرکت آب و فاضلاب اهواز

پروژه تعمیرات الکتروپمپ های لجن کش شرکت آب و فاضلاب اهواز کاتالوگ پروژه
  • شرح پروژه :

  • پروژه تعمیرات الکتروپمپ های لجن کش شرکت آب و فاضلاب اهواز

  • محل پروژه :

  • اهواز-شهرک صنعتی شماره 4- فاز2-واحد11

  • کارفرما :

  • شرکت آب و فاضلاب اهواز

  • مشاور :

  • معاونت بهره برداری شرکت آب و فاضلاب اهواز

  • نظارت و بازررسی :

  • تاسیسات فاضلاب شرکت آب و فاضلاب اهواز

  • تاریخ اجرای پروژه :

  • 1 تیر 1395

  • مدت اجرای پروژه :

  • 18 ماه

  • سایر اطلاعات :

  • پروژه تعمیرات الکتروپمپ های لجن کش شرکت آب و فاضلاب اهواز

معرفی پروژه

پروژه تعمیرات الکتروپمپ های لجن کش شرکت آب و فاضلاب اهواز