پروژه طراحی و اجرای آبنمای پارک دولت اهواز

پروژه طراحی و اجرای آبنمای پارک دولت اهواز کاتالوگ پروژه
  • شرح پروژه :

  • پروژه طراحی و اجرای آبنمای پارک دولت اهواز

  • محل پروژه :

  • اهواز

  • کارفرما :

  • شهرداری منطقه 2 اهواز

  • مشاور :

  • -

  • نظارت و بازررسی :

  • دفتر فنی شهرداری منطقه 2 اهواز

  • تاریخ اجرای پروژه :

  • 12 اردیبهشت 1386

  • مدت اجرای پروژه :

  • 1 ماه

  • سایر اطلاعات :

  • پروژه طراحی و اجرای آبنمای پارک دولت اهواز

معرفی پروژه

پروژه طراحی و اجرای آبنمای پارک دولت اهواز