پروژه ساخت شاسی پمپ API شرکت پتروشیمی مارون

پروژه ساخت شاسی پمپ API شرکت پتروشیمی مارون کاتالوگ پروژه
  • شرح پروژه :

  • پروژه ساخت شاسی پمپ API شرکت پتروشیمی مارون

  • محل پروژه :

  • اهواز

  • کارفرما :

  • شرکت پتروشیمی مارون

  • مشاور :

  • -

  • نظارت و بازررسی :

  • دفتر فنی شرکت پتروشیمی مارون

  • تاریخ اجرای پروژه :

  • 11 تیر 1394

  • مدت اجرای پروژه :

  • 3 ماه

  • سایر اطلاعات :

  • پروژه ساخت شاسی پمپ API شرکت پتروشیمی مارون

معرفی پروژه

پروژه ساخت شاسی پمپ API شرکت پتروشیمی مارون