پروژه تهیه و تجهیز ایستگاه اصلی انتقال فاضلاب شهر دزفول

پروژه تهیه و تجهیز ایستگاه اصلی انتقال فاضلاب شهر دزفول کاتالوگ پروژه
  • شرح پروژه :

  • طرح ایستگاه اصلی انتقال فاضلاب شهر دزفول

  • محل پروژه :

  • دزفول

  • کارفرما :

  • شرکت آب و فاضلاب استان خوزستان

  • مشاور :

  • شرکت مهندسی مشاور ری آب

  • نظارت و بازررسی :

  • مجری طرح فاضلاب شهر دزفول

  • تاریخ اجرای پروژه :

  • 26 خرداد 1383

  • مدت اجرای پروژه :

  • 4 ماه

  • سایر اطلاعات :

  • طرح ایستگاه اصلی انتقال فاضلاب شهر دزفول

معرفی پروژه

طرح ایستگاه اصلی انتقال فاضلاب شهر دزفول