پروژه تعمیرات الکتروپمپ های لجن کش شرکت آب و فاضلاب استان بوشهر

پروژه تعمیرات الکتروپمپ های لجن کش شرکت آب و فاضلاب استان بوشهر کاتالوگ پروژه
  • شرح پروژه :

  • پروژه تعمیرات الکتروپمپ های لجن کش شرکت آب و فاضلاب استان بوشهر

  • محل پروژه :

  • اهواز-شهرک صنعتی شماره 4- فاز2-واحد11

  • کارفرما :

  • شرکت آب و فاضلاب استان بوشهر

  • مشاور :

  • معاونت بهره برداری شرکت آب و فاضلاب استان بوشهر

  • نظارت و بازررسی :

  • معاونت بهره برداری شرکت آب و فاضلاب استان بوشهر

  • تاریخ اجرای پروژه :

  • 10 مهر 1391

  • مدت اجرای پروژه :

  • 6 ماه

  • سایر اطلاعات :

  • پروژه تعمیرات الکتروپمپ های لجن کش شرکت آب و فاضلاب استان بوشهر

معرفی پروژه

پروژه تعمیرات الکتروپمپ های لجن کش شرکت آب و فاضلاب استان بوشهر