پروژه تعمیرات الکتروپمپ های شناور کانالی شرکت کشت و صنعت نیشکر دهخدا

پروژه تعمیرات الکتروپمپ های شناور کانالی شرکت کشت و صنعت نیشکر دهخدا کاتالوگ پروژه
  • شرح پروژه :

  • پروژه تعمیرات الکتروپمپ های شناور کانالی شرکت کشت و صنعت نیشکر دهخدا

  • محل پروژه :

  • اهواز-شهرک صنعتی شماره 4- فاز2-واحد11

  • کارفرما :

  • شرکت کشت و صنعت نیشکر دهخدا

  • مشاور :

  • معاونت فنی و توسعه شرکت کشت و صنعت نیشکر دهخدا

  • نظارت و بازررسی :

  • معاونت فنی و توسعه شرکت کشت و صنعت نیشکر دهخدا

  • تاریخ اجرای پروژه :

  • 13 مهر 1393

  • مدت اجرای پروژه :

  • 3 ماه

  • سایر اطلاعات :

  • پروژه تعمیرات الکتروپمپ های شناور کانالی شرکت کشت و صنعت نیشکر دهخدا

معرفی پروژه

پروژه تعمیرات الکتروپمپ های شناور کانالی شرکت کشت و صنعت نیشکر دهخدا