پروژه بازسازی کلی ایستگاه شطیط آبادان

پروژه بازسازی کلی ایستگاه شطیط آبادان کاتالوگ پروژه
  • شرح پروژه :

  • پروژه بازسازی کلی ایستگاه شطیط آبادان

  • محل پروژه :

  • آبادان-ایستگاه شطیط

  • کارفرما :

  • شرکت آب و فاضلاب استان خوزستان

  • مشاور :

  • شرکت مهندسین مشاور انهار جنوب

  • نظارت و بازررسی :

  • مجری طرح فاضلاب شهر آبادان

  • تاریخ اجرای پروژه :

  • 9 مرداد 1375

  • مدت اجرای پروژه :

  • 2 ماه

  • سایر اطلاعات :

  • پروژه بازسازی کلی ایستگاه شطیط آبادان

معرفی پروژه

پروژه بازسازی کلی ایستگاه شطیط آبادان