پروژه استحصال نمک از آب دریا جهت استفاده به عنوان خوراک پتروشیمی

پروژه استحصال نمک از آب دریا جهت استفاده به عنوان خوراک پتروشیمی کاتالوگ پروژه
  • شرح پروژه :

  • پروژه استحصال نمک از آب دریا جهت استفاده به عنوان خوراک پتروشیمی

  • محل پروژه :

  • ماهشهر

  • کارفرما :

  • پیمانکار تامین کننده نمک منطقه ویژه اقتصادی ماهشهر

  • مشاور :

  • -

  • نظارت و بازررسی :

  • -

  • تاریخ اجرای پروژه :

  • 8 آبان 1381

  • مدت اجرای پروژه :

  • 4 ماه

  • سایر اطلاعات :

  • پروژه استحصال نمک از آب دریا جهت استفاده به عنوان خوراک پتروشیمی

معرفی پروژه

پروژه استحصال نمک از آب دریا جهت استفاده به عنوان خوراک پتروشیمی