طرح تعمیر و بازسازی الکتروپمپ های ایستگاه های پمپاژ ابوفاضل سلامات اهواز

طرح تعمیر و بازسازی الکتروپمپ های ایستگاه های پمپاژ ابوفاضل سلامات اهواز کاتالوگ پروژه
  • شرح پروژه :

  • طرح تعمیر و بازسازی الکتروپمپ های ایستگاه های پمپاژ ابوفاضل سلامات اهواز

  • محل پروژه :

  • اهواز

  • کارفرما :

  • سازمان آب و برق استان خوزستان

  • مشاور :

  • دفتر فنی سازمان آب و برق استان خوزستان

  • نظارت و بازررسی :

  • دفتر فنی سازمان آب و برق استان خوزستان

  • تاریخ اجرای پروژه :

  • 16 مرداد 1387

  • مدت اجرای پروژه :

  • 4 ماه

  • سایر اطلاعات :

  • طرح تعمیر و بازسازی الکتروپمپ های ایستگاه های پمپاژ ابوفاضل سلامات اهواز

معرفی پروژه

طرح تعمیر و بازسازی الکتروپمپ های ایستگاه های پمپاژ ابوفاضل سلامات اهواز