طرح برداشت آب خام از رودخانه کرخه جهت استفاده در تصفیه خانه سوسنگرد

طرح برداشت آب خام از رودخانه کرخه جهت استفاده در تصفیه خانه سوسنگرد کاتالوگ پروژه
  • شرح پروژه :

  • طرح برداشت آب خام از رودخانه کرخه جهت استفاده در تصفیه خانه سوسنگرد

  • محل پروژه :

  • سوسنگرد

  • کارفرما :

  • شرکت آب و فاضلاب استان خوزستان

  • مشاور :

  • شرکت مهندسی مشاور سازآب اهواز

  • نظارت و بازررسی :

  • مجری طرح فاضلاب سوسنگرد

  • تاریخ اجرای پروژه :

  • 13 شهریور 1386

  • مدت اجرای پروژه :

  • 2 ماه

  • سایر اطلاعات :

  • طرح برداشت آب خام از رودخانه کرخه جهت استفاده در تصفیه خانه سوسنگرد

معرفی پروژه

طرح برداشت آب خام از رودخانه کرخه جهت استفاده در تصفیه خانه سوسنگرد