ساخت پکیج دوزینگ پمپ (تزریق مواد شیمیایی) شرکت پتروشیمی مارون

ساخت پکیج دوزینگ پمپ (تزریق مواد شیمیایی) شرکت پتروشیمی مارون کاتالوگ پروژه
  • شرح پروژه :

  • ساخت پکیج دوزینگ پمپ (تزریق مواد شیمیایی) شرکت پتروشیمی مارون

  • محل پروژه :

  • اهواز-شهرک صنعتی شماره 4- فاز2-واحد11

  • کارفرما :

  • شرکت پتروشیمی مارون

  • مشاور :

  • واحد فنی و مهندسی شرکت پتروشیمی مارون

  • نظارت و بازررسی :

  • واحد فنی و مهندسی شرکت پتروشیمی مارون

  • تاریخ اجرای پروژه :

  • 15 بهمن 1393

  • مدت اجرای پروژه :

  • 3 ماه

  • سایر اطلاعات :

  • ساخت پکیج دوزینگ پمپ (تزریق مواد شیمیایی) شرکت پتروشیمی مارون

معرفی پروژه

ساخت پکیج دوزینگ پمپ (تزریق مواد شیمیایی) شرکت پتروشیمی مارون