تهیه ، نصب و راه اندازی پمپ های ایستگاه فاضلاب کوی پردیس اهواز

تهیه ، نصب و راه اندازی پمپ های ایستگاه فاضلاب کوی پردیس اهواز کاتالوگ پروژه
  • شرح پروژه :

  • تهیه ، نصب و راه اندازی پمپ های ایستگاه فاضلاب کوی پردیس اهواز

  • محل پروژه :

  • اهواز

  • کارفرما :

  • شرکت آب و فاضلاب اهواز

  • مشاور :

  • شرکت مهندسی مشاور ری آب

  • نظارت و بازررسی :

  • دفتر فنی شرکت آب و فاضلاب اهواز

  • تاریخ اجرای پروژه :

  • 10 تیر 1381

  • مدت اجرای پروژه :

  • 2 ماه

  • سایر اطلاعات :

  • تهیه ، نصب و راه اندازی پمپ های ایستگاه فاضلاب کوی پردیس اهواز

معرفی پروژه

تهیه ، نصب و راه اندازی پمپ های ایستگاه فاضلاب کوی پردیس اهواز