تهیه ، نصب و راه اندازی پمپ های ایستگاه فاضلاب کوی فرهنگیان اهواز

تهیه ، نصب و راه اندازی پمپ های ایستگاه فاضلاب کوی فرهنگیان اهواز کاتالوگ پروژه
  • شرح پروژه :

  • تهیه ، نصب و راه اندازی پمپ های ایستگاه فاضلاب کوی فرهنگیان اهواز

  • محل پروژه :

  • اهواز

  • کارفرما :

  • شرکت آب و فاضلاب اهواز

  • مشاور :

  • شرکت مهندسی مشاور ری آب

  • نظارت و بازررسی :

  • دفتر فنی شرکت آب و فاضلاب اهواز

  • تاریخ اجرای پروژه :

  • 21 اردیبهشت 1383

  • مدت اجرای پروژه :

  • 3 ماه

  • سایر اطلاعات :

  • تهیه ، نصب و راه اندازی پمپ های ایستگاه فاضلاب کوی فرهنگیان اهواز

معرفی پروژه

تهیه ، نصب و راه اندازی پمپ های ایستگاه فاضلاب کوی فرهنگیان اهواز