بررسی مشکلات موجود در شبکه آبیاری کرخه و شاوور

بررسی مشکلات موجود در شبکه آبیاری کرخه و شاوور کاتالوگ پروژه
  • شرح پروژه :

  • بررسی مشکلات موجود در شبکه آبیاری کرخه و شاوور

  • محل پروژه :

  • حمیدیه

  • کارفرما :

  • شرکت بهره برداری از شبکه های آبیاری کرخه و شاوور

  • مشاور :

  • شرکت آب پخش صنعت جنوب

  • نظارت و بازررسی :

  • دفتر فنی شرکت بهره برداری از شبکه های آبیاری کرخه و شاوور

  • تاریخ اجرای پروژه :

  • 16 بهمن 1386

  • مدت اجرای پروژه :

  • 2 ماه

  • سایر اطلاعات :

  • بررسی مشکلات موجود در شبکه آبیاری کرخه و شاوور

معرفی پروژه

بررسی مشکلات موجود در شبکه آبیاری کرخه و شاوور