نصب و راه اندازی

برای بالا بردن رضایتمندی مشتری و استفاده بهینه از محصولات ارائه شده این شرکت با ایجاد امکانات نصب و راه اندازی در محل پروژه، ضمن حمل و ارسال کالا توسط پرسنل این مجموعه به محل مصرف کننده و بررسی شرایط بهره برداری و آموزش بهره بردار و تذکر نکات مهم که باعث بالا رفتن راندمان و عمر مفید تجهیزات می شود. این امر آرامش خاطر و رضایتمندی را برای مشتری به همراه دارد.