پروژه های تحصیلات تکمیلی

به اطلاع کلیه دانشجویان علاقمندی که تمایل دارند پایان نامه پیشنهادی آنها توسط امور آموزش و پژوهش شرکت ابپخش صنعت جنوب حمایت شود می رساند، امور آموزشو پژوهش این شرکت ضوابط و روال اداری مربوط به این حمایت را به شرح زیر تدوین و اعلام نموده است

در راستای بهره مندی هرچه بیشتر از توانمدیهای علمی، پژوهشی و اجرائی مراکز دانشگاهی در انجام تحقیقات مرتبط با صنعت پمپ و تجهیزات دوار و نیز با هدف یکپارچگی و هماهنگی در اجرای دستورالعمل نحوه تشویق و حمایت از پایان نامه های مقاطع کارشناسی ارشد / دکتری لحاظ موارد ذیل ضروری می باشد:

ماده 1: پروژه هایی مورد حمایت قرار می گیرند که حداکثر دوماه برای پروژه های کارشناسی ارشد و شش ماه برای پروژه های دکتری از زمان تصویب آنها در کمیته تحصیلات تکمیلی دانشگاه نگذشته باشد

ماده 2: موضوعاتی مورد تایید قرار خواهند گرفت که مطابق با سرفصلهای پیشنهادی و در راستای اهداف و اولویتهای شرکت آبپخش صنعت جنوب باشد.

مدارک مورد نیاز جهت اخذ حمایت:

 • ارائه معرفی نامه در سربرگ دانشگاه به امضای ریاست دانشکده و یا اصل نامه استاد راهنما در سربرگ دانشگاه با ذکر نام دانشجوو عنوان پروژه که به نام مدیرعامل شرکت آبپخش صنعت جنوب ارائه می گردد
 • اصل نامه مسئول تحصیلات تکمیلی / اداره آموزش و پرورش / معاونت پژوهشی با تاریخ، شماره نامه و مبنی بر اعلام تصویب پروژه در دانشگاه با نام دانشجو، اساتید و عنوان پروژه به نام مدیر عامل شرکت آبپخش صنعت جنوب فرم تکمیل شده درخواست حمایت پروژه کارشناسی ارشد / دکتری که در زیر قرار داده شده

مراحل اجرای پایان نامه:

 • ارائه گزارش عملکرد پس از گذشت حداقل 2 ماه برای پایان نامه های ارشد و گذشت حداقل 4 ماه به مشاور صنعتی
 • ارائه گزارش نهایی پروژه پس از اتمام تحقیق و قبل از دفاع به مشاور صنعتی
 • ارسال دعوتنامه رسمی به مشاور صنعتی جهت حضور در جلسه دفاع
 • ارائه مدارک مورد نیاز جهت تسویه حساب شامل:
  • ارائه فرم گزارش عملکرد که به تایید استاد راهنما و مشاور صنعتی رسیده است
  • یک نسخه پایان نامه صحافی شده با ذکر عبارت " این پایان نامه با حمایت و پشتیبانی شرکت آبپخش صنعت جنوب اجرا شده است" در ابتدای گزارش در یک صفحه مجزا و چکیده انگلیسی در انتهای گزارش در یک صفحه مجزا
  • لوح فشرده حاوی اطلاعات و مستندات پایان نامه درقالب PDF و WORD پایان نامه و فایل PDF و WORD مقاله
  • ارائه یک نسخه از مقالات مستخرجه از تحقیق به همراه برگ پذیرش مقاله
  • فرم ارائه مقاله برای تسویه حساب قرارداد پایان نامه

تبصره 1: 20% از مبلغ حمایت منوط به چاپ مقاله در مجلات معتبر علمی و پژوهشی و ارائه مقاله در کنفرانس بین المللی / ملی بصورت شفاهی است.

تبصره2: با عنایت به ابلاغیه فوق الذکر بدیهی است پذیرش / عدم پذیرش موضوع پیشنهادی حسب نظرکمیته تخصصی پایان نامه های تحصیلات تکمیلی در شرکت آبپخش صنعت جنوب می باشد

تبصره 3: حداقل ارائه یک مقاله برای پایان نامه کارشناسی ارشد و دو مقاله برای پایان نامه دکتری الزامی است ( نام مشاور صنعتی در مقالات ارائه شده درج گردد)


فراخوان حمایت از پایان نامه های تحصیلات تکمیلی

لیست پروژه های تحصیلات تکمیلی در دست بررسی