دوره های آموزشی

متن صفحه در این بخش قرار می گیرد
ردیف    عنوان دوره مدت زمان تاریخ برگزاری  مکان  برگزاری گواهی معتبر پایان دوره فرم ثبت نام
1 دوره آموزشی تعمیرات الکتروپمپ های لجن کش     9 ساعت اسفند ماه 1396 شهرک صنعتی شماره4 دارد دانلود
2 دوره آموزشی طراحی پروانه های الکتروپمپ با استفاده از نرم افزار cf turbo    24 ساعت اسفند ماه 1396 شهرک صنعتی شماره4 دارد دانلود
3 دوره آموزشی نحوه عملکرد الکتروپمپ های سانتریفیوژ 24 ساعت اسفند ماه 1396 شهرک صنعتی شماره4 دارد دانلود