پروژه های تحقیقاتی

نام فایل شرح فایل نوع فایل حجم فایل تاریخ ساخت دانلود
فایل تستی توضیحات در این بخش قرار می گیرد فایل های ویدئویی 10 MB 1396/08/21 فایل تستی