سومین نمایشگاه تخصصی صنعت نفت ، گاز ، پالایش و پتروشیمی