جذب نمایندگی

 • نوع نمایندگی مورد تقاضا
 • نوع متقاضی
 • مشخصات عمومی
 • * نام : * نام خانوادگی :
 • * نام پدر : * تاریخ تولد :
 • * شماره شناسنامه : * کد ملی :
 • محل صدور شناسنامه : * تحصیلات :
 • * تلفن ثابت : * تلفن همراه :
 • * پست الکترونیک : آدرس وب سایت :  
 • * آدرس محل سکونت : * جنسیت :
 • مشخصات متقاضی
 • * نام شرکت / سازمان : * نام درخواست کننده :
 • * شناسه ملی : * پست الکترونیک :
 • * شماره اقتصادی : * نمابر :
 • * تلفن ثابت : * تلفن همراه :
 • * استان : * شهر :
 • مشخصات محل مورد تقاضا
 • * استان : * شهر :
 • * آدرس :
 • * نوع جواز : * تاریخ صدور جواز :
 • * تاریخ انقضاء جواز :
  * تاریخ اعتبار جواز :
 • آیا سابقه قبلی مشابه در زمینه فروش و خدمات پس از فروش داشته اید؟ : شرح سابقه فعالیت در زمینه های فنی و اقتصادی :
 • حداکثر سرمایه نقدی و غیر نقدی مجاز
 • * سرمایه نقدی (تومان) : * سرمایه غیر نقدی (تومان) :
 • مشخصات محل مورد نظر
 • * نوع فضا : * نوع مالکیت :
 • * مدت قرار داد (اجاره نامه) : * نوع کاربری فعلی چگونه است؟
 • مشخصات ملک
 • * مساحت فروشگاه : * مساحت کارگاه :
 • تعداد پرسنل شاغل در هر واحد
 • پرسنل فروش : پرسنل تعمیرگاه :
 • امکانات و تجهیزات فروشگاهی و کارگاهی
 • 1 : تعداد :
 • 2 : تعداد :
 • 3 : تعداد :
 • 4 : تعداد :
 • 5 : تعداد :
 • 6 : تعداد :
 • 7 : تعداد :
 • 8 : تعداد :
 • 9 : تعداد :
 • 10 : تعداد :
 • 11 : تعداد :
 • 12 : تعداد :
 • کد امنیتی : کاراکترهای زیر را در کادر کنار وارد نمایید.