ارتباط مستقیم با مدیریت

 • مدیر شماره 1

  به بخش ارتباط مستقیم با مدیر عامل شرکت آبپخش صنعت جنوب خوش آمدید. هدف این بخش استفاده از نظرات بازدیدکنندگان گرامی برای بهبود هر چه بیشتر خدمات این سازمان می باشد.
  بدیهی است متن پیام ارسالی، مستقیما و فقط توسط مدیر عامل/ رئیس هیئت مدیره شرکت ملاحظه خواهد شد.
  درج مشخصات خواسته شده کاملا اختیاری است لذا در صورت تمایل با ذکر شماره تماس و یا نشانی پست الکترونیکی خود امکان برقراری ارتباط متقابل را فراهم نمائید.

 • مدیر شماره 2

  به بخش ارتباط مستقیم با رئیس هیئت مدیره شرکت آبپخش صنعت جنوب خوش آمدید. هدف این بخش استفاده از نظرات بازدیدکنندگان گرامی برای بهبود هر چه بیشتر خدمات این سازمان می باشد.
  بدیهی است متن پیام ارسالی، مستقیما و فقط توسط مدیر عامل/ رئیس هیئت مدیره شرکت ملاحظه خواهد شد.
  درج مشخصات خواسته شده کاملا اختیاری است لذا در صورت تمایل با ذکر شماره تماس و یا نشانی پست الکترونیکی خود امکان برقراری ارتباط متقابل را فراهم نمائید.