فرصت های شغلی

 ردیف عنوان شغلی   رشته تحصیلی  تعداد مورد نیاز
 1  برنامه نویس کارشناس نرم افزار 2
 

 • * کد شغل مورد تقاضا : * نام : * نام خانوادگی :
 • * نام پدر : * جنسیت : * تاریخ تولد :
 • * شماره شناسنامه : * محل صدور : * محل تولد :
 • * کد ملی : * وضعیت تاهل : * تعداد فرزندان :
 • * وضعیت نظام وظیفه : * دین : * مذهب :
 • * ملیت : * وزن : * وضعیت مسکن :
 • * حقوق پیشنهادی : * تلفن ثابت : * تلفن همراه :
 • * استان محل زندگی : * شهر محل زندگی : * آپلود عکس پرسنلی :
 • * آدرس :
 • اطلاعات تکمیلی
 • آیا آمادگی به کار در شهر دیگری دارید؟ : نام شهر :
 • آیا در خارج از ایران اقامت داشته اید؟
 • مکان اقامت : از تاریخ تا تاریخ : علت اقامت :
 • آیا هیچ گونه نقص عضوی دارید؟ توضیح :
 • سابقه حضور در جبهه؟ مدت حضور :
 • آیا تا به حال بازداشت شده اید؟ نوع محکومیت :
 • آیا تاکنون مبتلا به جراحات یا بیماری سخت شده اید؟ نوع بیماری :
 • مشخصات همسر
 • نام : نام خانوادگی : تاریخ تولد :
 • شماره شناسنامه : محل صدور : محل تولد :
 • آدرس محل کار : تلفن : میزان حقوق :
 • سوابق تحصیلی
 • نام موسسه آموزشی : از تاریخ :
  تا تاریخ :
 • مدرک تحصیلی : رشته تحصیلی : معدل کل :
 • معدل کتبی :
  • نام موسسه آموزشی
  • از تاریخ
  • تا تاریخ
  • مدرک تحضیلی
  • رشته تحصیلی
  • معدل کل
  • معدل کتبی
  • حذف
 • آموزش های عمومی و تخصصی
 • نام موسسه آموزشی : از تاریخ :
  تا تاریخ :
 • رشته : مدرک اخذ شده :
  • نام موسسه آموزشی
  • از تاریخ
  • تا تاریخ
  • رشته
  • مدرک اخذ شده
  • حذف
 • آشنایی با زبان های خارجی
 • زبان خارجی :
 • مکالمه : شنیدار :
 • نوشتن : خواندن :
  • زبان خارجه
  • مکالمه
  • شنیدار
  • نوشتن
  • خواندن
  • حذف
 • سوابق تجربی
 • نام موسسه : سمت :
 • از تاریخ :
  تا تاریخ :
 • آخرین حقوق و مزایا : علت ترک خدمت :
  • نام موسسه
  • عنوان شغل مورد تصدی
  • از تاریخ
  • تا تاریخ
  • آخرین حقوق و مزایا
  • علت ترک خدمت
  • حذف
 • نام و شماره تماس 2 نفر از بستگان که در مواقع ضروری بتوان دسترسی پیدا کرد:
 • نام و نام خانوادگی : شغل : آدرس دقیق :
 • کد امنیتی : کاراکترهای زیر را در کادر کنار وارد نمایید.