خط مشی

خط مشی ارتباط با مشتری

شرکت آبپخش صنعت جنوب به منظور سنجش رضایتمندی مشتریان، رسیدگی و پاسخگویی سریع شکایات، نظرات و پیشنهادات سازنده مشتریان که منجر به افزایش رضایت و وفاداری آنها و حفظ بقای شرکت می گردد سیستم سنجش رضایت مشتریان خود را بر اساس آخرین استاندارد های بین المللی به شرح ذیل پایه گذاری نموده است:
-رعایت الزامات ملی و بین المللی مربوط به محصولات و خدمات
-ایجاد محیطی مشتری محور با تخصیص منابع لازم در جهت دریافت بازخورد های مشتریان
-ایجاد فرآیند آزاد و اثر بخش با کاربردی آسان برای مشتریان جهت تسهیل در ارائه خدمات
-ارتقاء دانش و آگاهی پرسنل در مدیریت ارتباط با مشتریان و پاسخگویی به آنها، با آموزش های مستمر
-ایجاد امنیت و اطمینان در مورد رازداری شکواییه ها و هویت مشتریان
-برقراری پل های ارتباطی مناسب و نوین جهت سهولت دریافت شکایت های مشتریان
برای تحقق خط مشی فوق، سیستم سنجش رضایت مشتریان و سیستم رسیدگی به شکایات مشتریان به صورت منظم و کامل مورد بازبینی و پایش قرار گرفته و با آموزش های لازم، بهبود مستمر آن را میسر می نماییم.
این خط مشی ها به صورت سالانه مورد بازنگری قرار خواهد گرفت و مدیر عامل شرکت آبپخش صنعت جنوب شخصا و یا از طریق نماینده خود از میزان اثر بخشی اقدامات مرتبط، اطمینان حاصل خواهد نمود.
 

خط مشی کیفیت

شرکت آبپخش صنعت جنوب به منظور ایجاد واحدی پویا، پیشرو و ماندگار در زمینه تولید تجهیزات صنعتی ضمن استقرار سیستم مدیریت کیفیت آرمان اصلی خود را بر چهار محور به شرح ذیل پایه ریزی و دنبال می نماید:
1-تامین رضایت مشتریان
2-ارتقاء سطح کیفی محصولات و خدمات
3-ارتقاء شایستگی پرسنل و رضایت کارکنان
4-تنوع و تولید محصولات جدید به منظور حضور مستمر و قدرتمند در بازارهای داخلی و خارجی
رئوس خط مشی شرکت آبپخش صنعت جنوب بر اساس محور های چهارگانه فوق به صورت زیر اعلام می گردد:
-بهبود مستمر کیفی در زمینه محصولات، فرآیند ها و سیستم مدیریت کیفیت
-اعتقاد به اصل مشتری مداری از طریق ارائه محصولات متنوع، با کیفیت بالا و قیمت قابل قبول
-تقویت بازاریابی، فروش و خدمات مهندسی بعد از فروش
-تلاش برای بهبود مستمر و افزایش مشارکت، کارآیی و اثر بخشی عملکرد کارکنان
-بهبود زیرساخت های شرکت و استفاده بهینه از تجهیزات، جهت ارتقاء کیفیت محصولات
-ارتقاء شایستگی و آموزش کارکنان به منظور افزایش توانایی و دانش فنی
-انجام فعالیت های تحقیق و توسعه با هدف نوآوری و ارائه محصولات جدید، تولید بدون نقص و کاهش هزینه های سربار
-هم افزایی صنعتی و تکنولوژیک از طریق ایجاد همکاری و تعامل نزدیک با دانشگاه ها
بی شک انجام این منظور جز با اعتقاد به اصل اتحاد صادقانه و تعهد به رعایت اصول و الزامات سیستم مدیریت کیفیت میسر نخواهد بود.
مدیریت شرکت آبپخش صنعت جنوب ضمن اعلام تعهد کامل به مفاد این خط مشی، از کلیه همکاران شرکت انتظار دارد با درک کامل این خط مشی، مشارکت خود را به صورت مستمر در تحقق اهداف سازمانی به کار گیرند. همچنین به منظور اطمینان از تداوم، تناسب، کفایت و اثر بخشی این سیستم، همواره جلسات بازنگری مدیریت موارد فوق الذکر مورد ارزیابی قرار می گیرد و از نظرات مدیران و همکاران شرکت برای دوره های بعد استفاده خواهد شد.

خط مشی سرمایه های انسانی

مدیریت منابع انسانی شرکت آبپخش صنعت جنوب با استفاده از منابع انسانی متخصص رئوس خط مشی خود را در جهت تبدیل شدن به مجموعه ای معتبر در سطح ملی و بین المللی در صنایع انتقال سیالات بر اساس محورهای زیر استوار ساخته و خود را متعهد به اجرای اثر بخشی آن می داند:
-بهبود فرآیندهای منابع انسانی مبتنی بر شایسته سالاری در راستای تحقق ماموریت چشم انداز و اهداف بلند مدت سازمان و ایجاد همسویی کارکنان جهت رسیدن به اهداف شرکت
-پرورش سرمایه های انسانی از طریق تجهیز مدیران و کارکنان به شایستگی های مورد نیاز، ایجاد فرصت های برابر یادگیری و توسعه و نیز ایجاد زمینه های مشارکت
-افزایش رضایتمندی همکاران، ارتقاء کیفیت و بهبود مستمر سیستم مدیریت یکپارچه از طری شناسایی، اجرا و کنترل فرآیندهای و تعیین اهداف مناسب سازمانی
-سازماندهی و برنامه ریزی لازم در خصوص پیاده سازی و اجرای استانداردهای ملی و بین المللی از جمله محیط زیست، بهداشت، ایمنی و ... و همکاری با واحدهای ذیربط در جهت استقرار و نگهداری این نظامها
-گسترش فرهنگ کیفیت و ارتقاء مستمر سطح آگاهی پرسنل شرکت از استانداردها و مقررات مرتبط با عملیات سازمان به واسطه آموزش، مشاوره و جلسات توجیهی
- پیشگیری از آلودگی محیط زیست از طریق شناسایی، پایش و هدف گذاری برای جنبه های بارز زیست محیطی مطابق با الزامات و قوانین سازمان های ذیربط
-حفظ سلامت روحی و جسمی کارکنان از طریق شناسایی، ارزیابی، پایش و هدف گذاری مخاطرات شغلی در جهت کاهش ریسک مطابق با قوانین و مقررات سازمان های ذیربط
-بهسازی و توسعه کمی و کیفی منابع انسانی به عنوان با ارزش ترین سرمایه های شرکت با بهره گیری از سیستم های رفاهی، انگیزشی و آموزشی پویا و ارج نهادن به خدمات ایشان 
-ترویج و استفاده از روش ها و آموزش های کاربردی در زمینه های مدیریتی و سازمانی
-تسریع در پردازش اطلاعات با بکارگیری سیستم های یکپارچه موجود و ارائه گزارشات مدیریتی به منظور تصمیم گیری مناسب
-مشارکت با همکاران و مدیران کلیه واحدها در جهت تحقق اهداف و برنامه های شرکت
-افزایش بهره وری از طریق بکارگیری بهینه منابع انسانی موجود و بهبود ارتقاء تکنولوژی و سرمایه های انسانی