شرکت SYKES

شرکت SYKES

گروه مهندسی ALLIGHT SYKES؛

با استفاده از امکانات متنوع، با هدف دستیابی به ساختاری مفید، پمپ های با کیفیت بالایی را طراحی کرده و می سازند و این اطمینان را ایجاد می کنند که محصولات در زمان قابل قبول، در اختیار مشتری قرار می گیرند.

کیفیت محصولات و پیشنهادات ارزشمند، در واحدهای تجاری R&D، واحد مهندسی و مراکز مدیریت محصول در نیوکاسل، پشتیبانی می شوند.

پمپ های خودمکش ALLIGHT SYKES در مدت چهل سال در حوزه ی مدیریت آب، در محیط های سخت معدنی و ساختمانی به عنوان یک گزینه برتر، تلقی می شوند.